دوره آموزشی مبانی نیروگاه های بادی

wind - rayca-768x257

مطالبی که در این دوره مورد بحث قرار می گیرد :

– فرآیند دریافت مجوزنیروگاه بادی چگونه است ؟

– مراحل انتخاب سایت مناسب جهت احداث نیروگاه بادی چگونه است ؟

– فرآیند استقرار و ساخت نیروگاه بادی چگونه است ؟

– نحوه تولید، فروش و تزریق توان تولید شده به شبکه سراسری برق چگونه است ؟

– با مزایا و معایب انواع توربین باد آشنا هستید ؟

مطالب دوره :

– پتانسیل سنجی

– پیش بینی و انتخاب سایت منتخب

– انواع توربین باد

– آیرودینامیک توربین باد و نکات کلیدی در طراحی

– سیستم های کنترل در توربین باد

– فروش توان و بازگشت سرمایه

– آموزش نرم افزار HOMER

در صورت تمایل شرکت کنندگان، بازدید از نیروگاه بادی به ظرفیت ۵۵ مگاوات قابل برنامه ریزی می باشد

مدرس دوره : مهندس عرفان الهامی فرد

کارشناس ارشد انرژی های تجدیدپذیر

مدرس دوره های تخصصی انرژی های تجدیدپذیر و سیستم مدیریت انرژی