ارزیاب سیستم های خورشیدی خانگی

Arzyab Syst khorshidii2

Fanni
نام استاندارد آموزش شغل:

ارزياب سيستمهاي انرژي خورشيدي خانگي
كد ملي آموزش شغل

3131-105-071-1
شرح استاندارد آموزش شغل:

شغلي است از حرفه فناوري انرژي هاي تجديرپذير - انرژي خورشيدي كه داراي شايستگي هايي از قبيل ارزيابي نياز مشتري به سيستم هاي خورشيدي، پتانسيل سنجي سايت مشتري، انجام محاسبات طراحي و انتخاب اجزاء سيستم هاي خورشيدي بر مبناي آن، ارزيابي فنی - اقتصادی نصب سيستم هاي خورشيدي در سايت مشتري و همچنين تدوين دستورالعمل هاي نصب، راه اندازي و بهره برداري مي باشد. اين شغل با نصاب سيستم هاي فتوولتائيك، نصاب آبگرمكن خورشيدي و پتانسيل سنج و ارزياب سايت نيروگاه خورشيدي در ارتباط مي باشد.


arzyab
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيلات : ديپلم رياضي، تجربي، انساني، فني
مهارت هاي پيش نياز :

--------
طول دوره آموزش : 40 ساعت

زمان آموزش نظری: 22 ساعت

زمان آموزش عملي : 8 ساعت

زمان آموزش نرم افزار: 10 ساعت

زمان پروژه : - ساعت

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]