كاربر بهره بردار و نگهدار نيروگاه فتوولتائيك

 

 

Fanni
نام استاندارد آموزش شغل:

کاربر بهره بردار و نگهدار نیروگاه فتوولتائیک
كد ملي آموزش شغل

3131-105-066-1
شرح استاندارد آموزش شغل:

كاربر بهره بردار و نگهدار نيروگاه فتوولتائيك شغلي است از حرفه فناوري انرژي هاي تجديد پذير- انرژي خورشيدي كه داراي شايستگيهايي از قبيل انجام بازرسي ها و سرويس هاي دوره اي پنل هاي خورشيدي، انجام بازرسي ها و سرويس هاي دوره اي اينورتر، انجام بازرسي ها و سرويس هاي دوره اي تجهيزات اندازه گيري و ثبت اطلاعات نيروگاه فتوولتائيك مي باشد. اين شغل با طراح سيستمهاي فتوولتائيك در ارتباط مي باشد.

solar plant o&m
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصیلات : فوق دیپلم برق
مهارت هاي پيش نياز :

--------
طول دوره آموزش : 337 ساعت

زمان آموزش نظری : 75 ساعت

زمان آموزش عملي : 222 ساعت

زمان كارورزي : 80 ساعت

زمان پروژه : - ساعت