ثبت نام در طرح توانمند سازی نیروی متخصص نیروگاه های خورشیدی کمیته امداد امام خمینی(ره)

داوطلبین گرامی جهت حضور در دوره آموزشی طرح توانمند سازی نیروی متخصص بومی نیروگاه های خورشیدی اطلاعات خود را در فرم زیر ثبت نمایند

 

ثبت نام طرح توانمندسازی نیروی متخصص نیروگاه های خورشیدی کمیته امداد امام خمینی (ره)