طراح سیستم های فتوولتائیک

Fanni
نام استاندارد آموزش شغل:

طراح سیستم های فتوولتائیک
شرح استاندارد آموزش شغل:

طراح سيستمهاي فتوولتائيك شغلي است از حرفه فناوري انرژيهاي تجديد پذير- انرژي خورشيدي كه داراي شايستگيهايي از قبيل برآورد بار مصرفي، انتخاب باتري و شارژكنترلر، تعيين تركيب بندي ماژولها و تعيين توپولوژي چينش آنها مي باشد. اين شغل با مشاغلي چون نصاب و تعميركار سيستمهاي فتوولتائيك، پتانسيل سنج و ارزياب سايت نيروگاههاي خورشيدي، ارزياب سيسستمهاي انرژي خورشيدي خانگي در ارتباط مي باشد

solar plant o&m
محتوای آموزشی :
• مقدمه سیستم های خورشیدی و امکان سنجی نیروگاه ها
• بررسی تخصصی تجهیزات، عملکرد و استانداردهای مربوطه
• بررسی Datasheet تجهیزات و تمرکز بر پارامترهای مهم در انتخاب آنها
• حل مثال و طراحی سیستم خورشیدی On-gridو Off-grid
• بهره برداری و نگهداری از سیستم ها، مانیتورینگ و Troubleshooting
• نکات نصب و راه اندازی سیستم ها
• سربندی و راه اندازی سیستم Off-grid و مشاهده کارکرد عملی سیستم
• مقدمه ای بر نرم افزارPvsyst – قسمت preliminary designer
• بازدید از ساختمان انرژی
زمان آموزش تئوری و عملي : سه روز

9 صبح الی 5 عصر

تاریخ برگزاری : 6 الی 8 شهریور ماه 98
كد ملي آموزش شغل

313130070010011Isco-08 -
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصیلات : فوق دیپلم برق، مکانیک، صنایع شیمیایی
پيش نياز :
-----------

هزینه دوره : یک ملیون و پتجاه هزار تومان