تماس با ما

دفتر مرکزی : تهران – خیابان مطهری – خیابان لارستان پ ۵ واحد ۱۰۲ تلفن : ۴۲۸۱۰ – ۰۲۱ فکس : ۸۸۸۶۰۲۳۷ – ۰۲۱

آزمایشگاه : تهران – کیلومتر ۷ جاده قدیم کرج – بلوار خلیج فارس – خیابان ابو سعید غربی – پ۲۶۷ تلفن : ۶۶۲۷۰۸۶۰ – ۰۲۱ فکس : ۶۶۲۷۰۸۶۱ – ۰۲۱

نام :
نام خانوادگی:
تلفن همراه :
متن :