کارگاه عملی نصب پنل های خورشیدی

Fanni
نام استاندارد آموزش شغل:

نصب پنل های خورشیدی
شرح استاندارد آموزش شغل:

نصب پنل های خورشیدی در حوزه برق، مکانیک و صنایع شیمیایی بوده و کارهایی از قبیل، نصب صفحات فتوولتائیک، نصب باتری، نصب منترل کننده ها و کنترل و اتصال سیستم فتوولتائیک، نصب مبدل ها، سیم بندی سامانه های فتوولتائیک و کنترل و اتصال سیستم فتوولتائیک به شبکه برق سراسری را عهده دار می باشد.

solar plant o&m
محتوای آموزشی :
• نصب استراکچر
• نصب و همبندی صفحات فتوولتائیک
• نصب کنترل کننده ها و کنترل سامانه های فتوولتائیک
• نصب مبدل ها
• سیم بندی سامانه های فتوولتائیک
• کنترل و اتصال سامانه های فتوولتائیک به شبکه برق سراسریزمان آموزش عملي : یک روز

9 صبح الی 5 عصر

تاریخ برگزاری : 15 شهریور ماه 98
كد ملي آموزش شغل

313130070010011Isco-08 -
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصیلات : فوق دیپلم برق، مکانیک، صنایع شیمیایی
پيش نياز :

دوره طراحی سیستم های فتوولتائیک


هزینه دوره : 450 هزار تومان